لیست اخبار صفحه :1
بازدید میدانی هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه نماینده مردم شهرستانهای فومن وشفت درمجلس ازمراکزخدمات جامع سلامت و بیمارستان امام رضا (ع) شفت
بازدید میدانی هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه نماینده مردم شهرستانهای فومن وشفت درمجلس ازمراکزبهداشتی،درمانی شفت

بازدید میدانی هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه نماینده مردم شهرستانهای فومن وشفت درمجلس ازمراکزخدمات جامع سلامت و بیمارستان امام رضا (ع) شفت

آخرین بروز رسانی : 1402/03/18 11:26