رئوس برنامه ها واحد بهداشت روان

1.    ادغام بهداشت روان در سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیه ( PHC)

2.    کلیه فعالیتهایی که در جهت گسترش سلامت روانی و اجتماعی فرد باشد

 3.    آموزشهای عمومی به منظور جلوگیری از ابتلاء به بیماریهای روانی و عصبی

4.    آموزش مهارتهای زندگی از جمله مهارت ارتباطی - مقابله با استرس - حل مسئله - قاطعیت، خود آگاهی و ...

5.    آموزش شیوه فرزند پروری

6.    آموزش مداخلات روانی در پیشگیری از بلایای طبیعی

7.    آموزش پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد

8.    سمینارهای تشخیص و درمان بیماریهای روان پزشکی

9.    تهیه پمفلتها و جزوات آموزشی

10.   درمان به موقع و مناسب بیماران به منظور جلوگیری از شیوع بیماریهای روانی

 
آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 01:11