لیست آزمایشهای آزمایشگاه مرکزی : 

1- آزمایش  میکروب شناسی آب

2- آزمایش نان از نظر جوش شیرین (نان و رومال) 

3-  آزمایش میکروب شناسی سل بصورت رایگان

4- آزمایش مالاریا

5- آزمایش روتین مادران باردار

6- آزمایش تست تحمل گلوکز و GCT

7- آزمایش وبا (التور)  بصورت رایگان

8- آزمایش روتین کارگران ارجاع شده از واحد بهداشت حرفه ای 

9- آزمایش های مربوط  به کارت تندرستی کسبه و پیشه وران

10- آزمایش های روتین با دفترچه بیمه روستایی و سایر بیمه ها از جمله : تأمین اجتماعی ، خدمات

 درمانی ، نیروهای مسلح و دفترچه سلامت ایرانیان

11- آزمایش مواد مخدر جهت ارائه به اماکن ، تاکسیرانی ، پایانه کامیونداران ، مراکز ترک اعتیاد و

خودمصرف ها

12- آزمایش تیروئید و فنیل آنالین نوزادان

13- آزمایش ازدواج  

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 16:30