برنامه های اجرائی بهداشت حرفه ای:

·         ادغام خدمات بهداشت حرفه ای در نظام شبکه های بهداشتی درمانی .

·         نظارت و پایش بر بهداشت محیط کار وکارگران در کارگاههای کوچک ( کمتر از 20 نفر شاغل ) .

·         انتخاب و تربیت بهگر در کارگاههای با بعد کارگری 49 – 20  نفر کارگر .

·         پیگیری و نظارت بر  ایجاد خانه های بهداشت کارگری  در کارخانجات و معادن با بعد کارگری 499 -50 نفر کارگر .

·          ایجاد مراکز بهداشت کار در واحدهای کارگری بیشتر از 500 نفر کارگر .

·          نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت و بهداشت کار در کارگاههای بالای 25 نفر کارگر ( اجرای ماده 93 قانون کار ) .

·          اجرای  طرح مقابله با صدا در محیط های کار .

·         اجرای  طرح بقا (بهسازی کارگاههای قالیبافی و نظارت بر بهداشت قالیبافان روستایی) .

·         اجرای برنامه ایمنی شیمیایی با تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی استان .

·         اجرای برنامه بهداشت کشاورزی .  

·         اجرای طرح کاهش و کنترل سیلیکوزیس .

·           اجرای طرح ساماندهی روشنایی در محیط کار .

·          بررسی مشاغل سخت و زیان آور و عضویت در کمیته استانی مشاغل سخت وزیان آور استان .  

·         صدور و تمدید مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت شرکتهای خصوصی ارایه دهنده خدمات سلامت کار .

·         نظارت و  پیگیری انجام معاینات پزشکی شاغلین به استناد ماده 92 قانون کار .

·         مطالعه ، آموزش و کمک در اجرای طرحهای پژوهشی بهداشت حرفه ای .

·         برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی وتهیه جزوات ، پمفلت و  پوستر های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای .

·         برنامه ارگونومی در محیط کار .

·         برنامه پیشگیری از ایدز در محیط کار .

·         اجرای برنامه بهداشت پرتوکاران .

·         اجرای برنامه بهداشت معادن .

·          اجرای برنامه بازرسی هدفمند .

·          اجرای برنامه مدیریت کنترل جیوه در محیط کار .

·           اجرای برنامه کنترل شرایط جوی در محیط کار .

·          اجرای برنامه حذف آزبست در محیط کار . 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 10:41