برنامه های واحد بهداشت دهان ودندان : 

1-     برنامه  ادغام بهداشت دهان ودندان درسیستم شبکه

2-     طرح اصلاح ساختار مراقبت دهان ودندان کودکان زیر 6 سال مهد کودک ها ومراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

3-     برنامه بهبود سلامت دهان ودندان دانش آموزان مقطع ابتدایی

4-     طرح سلامت دهان ودندان برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی

5-     طرح استاندارد سازی خدمات دهان ودندان شبکه

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 16:31