رئوس فعالیت ها

 واحد پیشگیری  و مبارزه با بیماریها دامنه مسئولیت های متفاوت وگوناگونی دارد که انجام تمامی آن مسئولیت ها نیاز به پیگیری های  مداوم و تلاش وممارست زیاددارد .

از طرفی همکاری سایر ادارات نیز در انجام وظایف مهم و خطیری که بر عهده واحد پیشگیری و مراقبت بیماریها می باشد ،نقش موثری دارد .رئوس مطالب واحد پیشگیری و مراقبت بیماریها به شرح ذیل می باشد :

الف : بیماریهای واگیر 

1- برنامه کشوری مبارزه با سل و استراتژی DOTS

2-برنامه کشوری مبارزه با جذام

3-برنامه کشوری مبارزه با فلج شل حاد

4-برنامه کشوری مبارزه با سرخک

5-برنامه کشوری مبارزه با دیفتری

6- برنامه کشوری مبارزه با کزار نوزادی

7- برنامه کشوری مبارزه با سیاه سرفه

8- برنامه کشوری مبارزه با مننژیت

9- برنامه کشوری مبارزه با آنفلوانزا

10-برنامه کشوری مبارزه با سرخجه  و سندرم سرخجه مادرزادی

11-برنامه  کشوری مبارزه با بیماری مالاریا

12- برنامه کشووری مبارزه با هپاتیت

13-برنامه کشوری مبارزه با ایدز

14- برنامه کشوری کاهش آسیب

15- برنامه کشوری مبارزه با بیماری التور

16-برنامه کشوری مبارزه با بیماری تیفوئید

17- برنامه کشوری مبارزه با اسهال خونی

18-برنامه کشوری مبارزه با تب راجعه

19-برنامه کشوری مبارزه با توکسوپلاسموز

 20-برنامه کشوری مبارزه با هاری وحیوان گزیدگی

21- برنامه کشوری مبارزه با تب خونریزی دهنده

22- برنامه کشوری مبارزه با سیاه زخم

23-برنامه کشوری مبارزه با کیست هیداتیک

 24- برنامه  کشوری مبارزه با لیشمانیوز پوستی و احشایی

25- برنامه  کشوری مبارزه با جنون گاوی

26- برنامه  کشوری مبارزه با تب مالت

 27- برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قارچی و پوستی .

28-  برنامه کشوری مبارزه با تراخم و اورام ملتحمه

29-  کنترل عفونت های بیمارستانی

30- بهداشت زندانها

31- مراقبت بیماریها در امور پناهندگان

32-مقابله با اپیدمی ها

33- برنامه کشوری کنرل هپاتیت

34-برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

35-برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای

36-برنامه کشوری مبارزه با  بیماری های آمیزشی

 37- برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

ب: بیماری های غیرواگیر

1- برنامه کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و فشارخون وادغام آن در نظام شبکه های بهداشت و درمان

2-برنامه کشوری پیشگیری از بیماری بتا تالاسمی ماژور

3- برنامه کشوری پیشگیری  از سوانح و حوادث در نظام شبکه های بهداشتی درمانی

4- برنامهکشوری ثبت مصدومین در بیمارستانها

5- برنامه کشوری جامعه ایمن

6-برنامه کشوری ثبت سرطان

7-طرح کشوری نظام مراقبت بیماریهای غیرواگیر

8-برنامه کشوری مبارزه با عقرب و مارگزیدگی

9- برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذرای TSH در نوزادان

10- طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری PKU

11- برنامه استانی بیماری های قلبی و عروقی .

12-طرح کشوری  پیشگیری و کنترل بیماری G6PD

آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 01:04