برنامه های واحد  گسترش :

1- برنامه ساختار تشکیلات نظام شبکه (طرح های  گسترش ) .

2- برنامه  مدیریت منابع انسانی .

3-  برنامه مدیریت  منابع فیزیکی ( ساختمان و تجهیزات) .

4- برنامه جلب مشارکت  و رابطین سلامت .

5-  برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع .

 

آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 01:30