شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای شهرستان

کارشناس بهداشت حرفه ای در مراکز  بهداشت وظایف و مسئولیت های ذیل را به عهده دارد  :

۱  شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات مشاغل کشاورزی و خدماتی در منطقه .
۲  همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرائی در زمینه پیشگیری از بیماریهای ناشی و مرتبط با کار , بیماریهای واگیر , مسمومیت ها با همکاری پزشک متخصص طب کار .

3-    نمونه برداری , اندازه گیری , تجزیه و تحلیل ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل شیمیائی، فیزیکی، بیولوژیکی، ارگونومی، روانی و مکانیکی  محیط کار و ارائه طریق بمنظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار با توجه به حدود تماس شغلی مجاز تدوین شده توسط کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور  .
۴  بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار آنها .

5  -آشنایی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی ( P.H.C ) و فعالیت , نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی و درمانی کشور .

6  نظارت و پیگیری در امر توسعه , تاسیس , تجهیز و راه اندازی ایستگاه امداد ، خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار و نظارت بر حسن انجام کار بهگر ، بهداشیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود .  

7 - آشنایی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( بهداشت کشاورزی , بقا , تشکیلات بهداشت حرفه ای , بازرسی هدفمند ، کارگران ساختمانی و..... ) .

8 -  تشکیل دوره های آموزشی و باز آموزی برای بهداشتیاران کار , بهورزان , کاردانهای بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملها و آئین نامه های موجود  .

9 -   همکاری با سایر کارشناسان بهداشتی مراکز بهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی و دستورالعملهای ستادی بمنظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتی در منطقه .

 10 - هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای .

11-   اعلام نواقص و صدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحد های تولیدی ( صنعت , معدن , کشاورزی , خدمات ) با توجه به قوانین و مقررات موجود .

12- جمع آوری و ارسال بموقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق با فرمهای مصوب  .
13 - مطالعه و بررسی آخرین دستاورد های علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای ( عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری , ارزشیابی و کنترل ) .

14 -   ارائه و اجرای روشهای اجرائی در جهت پایش و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیطهای کار منطقه.  

15 - صدور صلاحیت ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای و طب‌کار برای شرکتهای خصوصی .

 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 10:35