تاریخچه :

در راستای فعالیت های بهداشتی درمانی واحد های بهداشت دهان و دندان با هدف ارتقاً سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه از طریق افزایش آگاهی مردم و بهبود کمی و کیفی وضعیت ارائه خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان در سال 1361 فعالیت خود را آغاز نموده است و در سال 1374 بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه PHC ( مراقبت های اولیه بهداشتی ) ادغام گردید ارتقای سطح بهداشت دهان و دندان جامعه مستلزم دسترسی آسان مردم به مراقبت های اولیه بهداشتی و امکان استفاده از خدمات مربوطه به صورت طبقه بندی شده می باشد. استفاده از شبکه موجود مراقبت های اولیه بهداشتی نه تنها موجب گسترش مراقبت های بهداشتی دهان و دندان در سطح جامعه میشود .بلکه پیشگیری از شیوع بیماری دهان و دندان در کاهش هزینه های درمانی نیز موثر خواهد بود طرح ادغام بهداشت دهان و دندان به عنوان جزئی از مراقبت های اولیه بهداشتی در این راستا بوده و به همسوئی با سایر برنامه های بهداشتی و ارائه خدمات پیشگیری در درجه اول و خدمات درمانی در درجه بعد در کلیه سطوح مراقبت های بهداشتی دهان ودندان تأکید دارد .

رسالت و اهداف :

واحد بهداشت دهان و دندان زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می نماید . این واحد با استفاده از توانائیها و امکانات موجود در جهت ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه برنامه ها و طرحهای تدوین شده را در سطوح محیطی به اجرا در می آورد .

به اعتقاد ما یکی از ارگانهای مؤثر و اساسی در بهبود سلامت دهان و دندان آموزش و ارائه مراقبت های پیشگیری می باشد و از آنجا که ضرورت آشنایی ، توجیه و آموزش و بازآموزی نیروهای مرتبط با این برنامه ها امری اجتناب ناپذیر است واحد بهداشت دهان و دندان سعی دارد با بالا بردن میزان آگاهی افرادی که بنحوی در اجرای این برنامه ها مؤثر هستند ، بستری را فراهم کند تا به واسطه آن بتوان برنامه های بهداشت دهان و دندان با موفقیت و سرعت بیشتری انجام داد و از جمله اهداف مهم دیگر تلاش در جهت بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان و نوجوانان است که سرمایه های اصلی و آینده سازان کشور می باشند .

وظایف:

1 – جمع آوری داده های لازم به تفکیک شهرستانهای تابعه درباره گروههای سنی و جنس جمعیت در استان ، توزیع جغرافیایی گروههای هدف .

 2- توزیع جغرافیایی واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشت دهان و دندان و کارکنان .

3 - تدوین و پیشنهاد برنامه تفضیلی فعالیت های بهداشتی جهت سلامت دهان و دندان و تنظیم بودجه آن و پیگیری عملیات اجرای آن .

4 – تعیین محل خدمت دندانپزشکان طرحی .

5 – درخواست به موقع تجهیزات و مواد دندانپزشکی و پیگیری تأمین آنها .

6 – تنظیم و اجرای طرحهای آموزشی مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی کشوری .

7 – نظارت و پایش مستمر از واحدهای بهداشت دهان و دندان تابعه .

8 – جمع آوری اطلاعات و آمار فعالیت مراکزا و تجزیه و تحلیل آن و ارسال پس خوراند به آنها و گزارش به معاونت بهداشتی هر سه ماه یکبار 

9 – همکاری و هماهنگی با سازمان بهزیستی و اداره کل آموزش و پرورش و کارشناسان بهداشت و تغذیه برای اجرای برنامه های آموزشی و جلب مشارکت دانش آموزان و کارکنان مدارس و مهد های کودک والدین جهت ارتقاء سطح بهداشت دهان ودندان .  

10 – نظارت بر حسن اجرای برنامه کشوری سلامت دهان و دندان ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی ( استفاده از دهانشویه سدیم فلوراید فلوراید تراپی - و فیشور سیلانت ) .

11 – ارائه خدمات پیشگیری و درمانی به تمام گروههای سنی .

 

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 16:30