معرفی پرسنل واحد  

نام : مدینه

نام خانوادگی :  فرخنده

سمت : مسئول انبار دارویی

 

شرح وظایف واحد دارویی

1-     برآورد نیاز و خرید اقلام دارویی ، بهداشتی و تنظیم خانواده و نگهداری در انبار دارویی .  

2-     توزیع اقلام دارویی بهداشتی و تنظیم خانواده به مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاه ها و خانه های بهداشت .  

3-     جمع آوری و جمع بندی آمار و عملکرد واحد دارویی و ارسال به معاونت بهداشتی .  

4-     پایش و نظارت بر فعالیت داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی .  

5-     بررسی نسخ بیمه روستایی داروخانه های طرف قرار داد ( داروخانه های خصوصی ) .

6-     بررسی میانگین قیمت و اقلام تجویز شده دارویی توسط پزشکان .  

7-     به روز رسانی فارماکوپه دارویی با آخرین تغییرات قیمت های دارویی و ارسال به مراکز بهداشتی درمانی .

8-     برگزاری جلسات ،کلاس های آموزشی و آزمون دارویی از دارویان و بهورزان با هماهنگی کارشناس استانی .

9-     کنترل و نظارت بر عملکرد انبار دارویی و ایجاد هماهنگی های لازم .

10- معاوضه داروهای تاریخ نزدیک با بیمارستانها ، داوخانه های خصوصی شهرستان و سایر شبکه های تحت پوشش دانشگاه  .

11- تهیه تجهیزات و داروهای واحد دارویی ، بیماریها ، تغذیه  ، خانواده ، دهان ودندان ، محیط بر اساس نیاز آن واحد از معاونت بهداشتی 

12- تحویل کوپن های شیر خشک از غذا و دارو و جمع آوری کوپن های باطله از داروخانه های خصوصی به غذا و دارو .

13-  تامین دارو از بخش خصوصی جهت ویزیت رایگان بسیج جامعه پزشکی .

14- مدیریت تنظیم قرارداد واگذاری داروخانه های مراکز به بخش خصوصی .

15- تزریق و بار گذاری CD  های داروخانه های بخش خصوصی جهت دریافت هزینه های نقدی 70% از معاونت بهداشتی .

16- مکاتبات بیماران خاص جهت تامین دارو از معاونت غذا و دارو  .

17- کنترل و نظارت جهت فک پلمپ محموله الکل برای مصارف شرکتهای تولیدی پیرو مکاتبات معاونت غذا  و دارو .

آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 01:33