شرح وظایف

 •  اطلاع رسانی راههای ارتباط با روابط عمومی دانشگاه از قبیل تلفن گویا 191 ،ایمیل ، پیامک به همکاران، ارباب رجوع و سایر سازمانها 
 •   انجام تمهیدات لازم جهت مصاحبه مسوولان حوزه فعالیت با رسانه های جمعی از طریق روابط عمومی  شبکه بهداشت و درمان
 •   تهیه عکس و فیلم از فعالیتهای حوزه مربوطه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری
 •   مشارکت و همکاری در برگزاری جلسات سمینارها ،کنفرانسها و نمایشگاهها در حوزه فعالیت
 •  همکاری و نظارت بر فضای سازی تبلیغاتی در حوزه فعالیت
 •   فراهم کردن امکانات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و نظارت بر واحدهای راهنمای مراجعان
 •  شرکت فعال در جلسات مدیر و مسئولان واحد مربوطه
 •  تهیه گزارش و عملکرد ماهانه روابط عمومی و ارائه به مدیر واحد و روابط عمومی دانشگاه
 •  جمع آوری تهیه و ارسال کلیه اطلاعات حوزه فعالیت به روابط عمومی  شبکه بهداشت و درمانجهت اطلاع رسانی به هنگام
 •   جمع آوری تهیه و ارسال کلیه اطلاعات حوزه فعالیت سایر واحدهای اداری و بهداشتی جهت اطلاع رسانی به هنگام
 •   ارتباط مستمر  و شرکت فعال در جلسات و دوره های آموزشی روابط عمومی  شبکه بهداشت و درمان
 •   انجام و پیگیری سایر امور محوله از سوی مدیریت واحد
 •  استقرار  روابط عمومی الکترونیک در واحد
 •   پیگیری امور مربوط به پاسخگویی به شکوائیه های مردمی
 •   انجام نظر سنجی  از مخاطبین واحد مربوط   و انعکاس نتایج به مدیر واحد مربوطه و روابط عمومی  شبکه بهداشت و درمان
 •   بزرگداشت مناسبتهای ملی مذهبی و سازمانی
 •   خلاقیت و نوآوری فعالیت ها مبتنی بر شواهد
 •   انعکاس نظرات مدیر ارشد واحد در خصوص عملکرد روابط عمومی و بالعکس
 •   تدوین برنامه عملیاتی روابط عمومی واحد متناسب با برنامه عملیاتی روابط عمومی  شبکه بهداشت و درمانشرکت در دوره های آموزشی روابط عمومی 
آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 01:05