کارشناس مسئول سلامت خانواده ،جمعیت و مدارس :
نام ونام خانوادگی: سمیه عاطفی
نوع استخدام: رسمی

 کارشناس مامایی :
نام ونام خانوادگی: ربابه جهانی
نوع استخدام : رسمی

  کارشناس سلامت خانواده و جمعیت: 
نام ونام خانوادگی: معصومه بهجت
نوع استخدام: رسمیشرح وظایف :

وظایف پست / شغل فوق الذکر براساس وظائف واحد سازمانی که در تاریخ ... به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین میگردد :

1- بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های منطقه ای و تدوین برنامه عملیاتی تغذیه و بهداشت خانواده (برنامه کودکان- باروری سالم – سالمندان- میانسالان- سلامت مادران ) براساس مطالعات و بررسیهای بعمل آمده در شهرستان .
2 – ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک شهرستان .
3 – نظارت برنحوه اجرای برنامه های بهداشت خانواده .
4 – برگزاری برنامه های آموزشی بهداشت خانواده براساس نیاز سنجی و بررسی های بعمل آمده .
5 – آموزش و بازآموزی رده های مختلف نیروی انسانی کاردا ن–کارشناس پزشکان وبهورزان .
6 – نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی .
7 – برگزاری کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر – کمیته مرگ ومیر کودکان – کمیته ارتقاء سلامت مادران و رفع مشکلات منطقه .
8 – هماهنگی لازم برای اجرای دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغ شده از معاونت بهداشتی با مراکز و خانه های بهداشت .
9- پایش ونظارت بر چگونگی اجرای برنامه های واحد در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت .
10- برگزاری کلاس های ماهانه برای پرسنل واحد جهت بررسی مشکلات اجرای برنامه ورفع نواقص .
11 – شرکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع در خصوص وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده در سطح شهرستان با هماهنگی واحد کارشناسی بهداشت خانواده معاونت بهداشتی .
12 – کنترل ونظارت ذیج حیاتی خانه ها ی بهداشت وجداول مربوط به برنامه بهداشت خانواده .
13 – نظارت برنحوه برآورد دارویی وتقسیم دارویی برای کل سال جهت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ونظارت بر توزیع دارویی برا ی خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی در خصوص داروهای مانا ومکمل های کودکان ومادران وسالمندان ومیانسالان .
14 – آموزش گروههای هدف با همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط ( آموزش و پرورش , کمیته امداد , بهزیستی , و ... )
15 – نظارت برنحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی واحدهای بهداشت خانواده سطح شهرستان .
16 – نظارت بر تأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحدهای بهداشت خانواده سطح مراکز و خانه های بهداشت .
17 – نظارت بر فعالیتهای ماماهای تیم سلامت و ایجاد زمینه های آموزشی برای آنان .
18 - جمع آوری اطلاعات و آمار , تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به معاونت بهداشتی .
19 – تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه .
20 – ارزیابی و ارائه پیشنهاد و ایجاد و راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات تغذیه و بهداشت خانواده در سطح شهرستان .
21 – هماهنگی های درون بخشی جهت رفع نیازهای آموزشی و اجرایی برنامه های بهداشت خانواده .
22 – شرکت در اجرای طرحهای پایلوت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج آن به معاونت بهداشتی .
23 – انجام سایر امور مربوط به بخش بهداشت .


 

آخرین بروز رسانی : 1401/12/26 09:28