اهم شرح وظایف واحد سلامت محیط :

  •        جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و  اماکن عمومی و تاسیسات آب و فاضلاب و تشکیل پرونده برای آنها.

  •       بازدید از تاسیسات آب و فاضلاب و کنترل کیفی آب آشامیدنی با انجام نمونه برداری منظم جهت ازمایشات باکتریولوژیکی و فیزیکوشیمیایی، سنجش روزانه میزان کلر باقیمانده و انعکاس نتایج آن به مقامات مسئول . همچنین نظارت بر اقدامات حفاظتی و بهداشتی منابع آب آشامیدنی از آبگیر تا مصرف.

  •      بازدید و کنترل مستمر مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و تنظیم فرمهای مربوطه در اجرای مقررات و قوانین ذیربط و ثبت بازدیدها و سایر اقدامات در سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط.

  •       کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی به منظور کنترل کیفیت آن و اجرای ماده 14 در صورت نیاز.

  •      نمونه برداری از نان و رومال به منظور اجرای طرح حذف جوش شیرین از تهیه نان.

  •       نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی ، بهداشت محیط منازل، جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و ....... و گزارش نتایج به مسئولین ذیربط.

  •       راهنمایی و آموزش پیشه وران و متصدیان مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن  عمومی به صورت چهره به چهره یا گروهی و پیگیری اجرایی توصیه های بهداشتی

  •       شرکت فعال در برنامه های سوانح و حوادث و بلایای طبیعی ، اپیدمی ها ، مبارزه با دخانیات و آلودگی هوا و بهداشت پرتوها.

  •      راهنمایی و آموزش مردم و جلب مشارکتهای عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم، روستای سالم، مبارزه با ناقلین بیماریها از طریق کنترل رشد و نمو حشرات و جوندگان، گندزدایی آب اشامیدنی با استفاده از کلر و جوشاندن و.......

آخرین بروز رسانی : 1401/04/02 01:35