شرح وظایف کارشناس نظارت بر درمان:

-     جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ، پزشکان و پیراپزشکان اعم از دولتی ، بخش خصوصی .

- ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی بخش خصوصی 

- بررسی و تکمیل مدارک و پرونده خدمات و درخواستهای پزشکان ، پیراپزشکان  و مراکز پزشکی .

- نظارت و ارزیابی عملکردپزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی در ارتباط با دستورالعمل های ابلاغ شده به منظور اجرای خدمات درمانی- بیمه درمانی و تعرفه های قانونی .

- تکمیل فرم های لازمه جهت صدور موافقت اصولی پروانه بهره برداری و ... .

- صدورتأییدیه های مربوط به خدمات و درخواست های پزشکان، پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین نامه های قانونی .

- تأیید درخواست پزشکان جهت افتتاح مطب بر طبق شاخص های جمعیتی .

- سرکشی مستمر از مراکزهای MMT و شناسایی متخلفان و ارجاع به کمیسیون .

- بازدید مستمر و بررسی دقیق تاسیسات – تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی ، مطب پزشکان و اعلام نواقص و کمبود هاو تعیین مهلت معین به منظور رفع نواقص آنها .

- رسیدگی به شکایات واصله ، تخلفات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق به منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیرمجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح .

- شناسایی افرادی که بدون مجوز پزشکی و دندانپزشکی اقدام به کار می نمایند و ارجاع این افراد به مراجع ذیصلاح .

- تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق

راهنمای ارباب رجوع :

در صورت نارضایتی از یک مرکز درمانی خصوصی اعم از مطب، دفتر کار و موسسه و یا مرکز درمانی دولتی ، موردی را که باعث ایجاد نارضایتی شده است به صورت کتبی با درج شماره تماس و نشانی به واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اعلام نمائید تا مراتب از طریق کارشناس نظارت بر درمان بررسی و پیگیری شود . بدیهی است در صورتی که نیاز به حضور شما و ارائه توضیحات بیشتر نباشد نتیجه بررسی انجام شده از طریق پست یا تلفن اعلام خواهد شد.

مراحل رسیدگی به شکایت به شرح ذیل می باشد :

1- دریافت شکایت به صورت کتبی

2- بررسی موضوع توسط کارشناس مربوطه

3- دریافت پاسخ از متشاکی

4- بررسی پاسخ و در صورت عدم حل مشکل اعلام به مراجع مربوطه (مانند سازمان نظام پزشکی و ... ) .

آخرین بروز رسانی : 1400/05/28 16:34